Zo Slovenska sa stane slušná a spravodlivá krajina len vtedy, ak sa budú (aj) v politike angažovať ľudia, ktorým ide o to, aby sa politická kultúra zmenila.

KAŽDÝ OBČAN MÁ PRÁVO ZÚČASTNIŤ SA ROZHODOVANIA O VECIACH VEREJNÝCH

Demokracia musí byť užitočná pre každého. Pre robotníka v závode, poľnohospodára, pre malého živnostníka, pre učiteľa, študenta, matku na materskej, pre seniorov aj pre nezamestnaného občana, pre človeka z vidieka, z mesta aj pre obyvateľa rómskej obce. Nikto nemôže byť z demokracie vylúčený. Každý občan Slovenska musí mať možnosť sa na výkone demokracie podieľať v rozsahu svojich možností. Iba možnosťou voliť a byť zvolený do verejnej funkcie sa demokracia nekončí. Občania musia mať prístup k informáciám a zámerom, ktoré sa týkajú verejného života, musia dostať priestor sa k nim vyjadriť a pripomienkovať ich.

OBCE A MESTÁ MUSIA O SVOJOM FUNGOVANÍ INFORMOVAŤ OTVORENE A RIADIŤ SA PRAVIDLAMI, KTORÉ BUDÚ PLATIŤ PRE KAŽDÉHO BEZ VÝNIMKY

Férová súťaž je taká, v ktorej platia rovnaké pravidlá pre každého. Na to, aby niekto získal verejnú zákazku alebo funkciu musí streliť gól do rovnako veľkej brány ako jeho konkurenti. Ľudia zo samosprávy by nemali kresliť štartovaciu čiaru podľa toho, kto je viac „náš“. Od volených zástupcov vyžadujeme, že budú spravodlivými rozhodcami, a že rozhodovať budú podľa tých istých pravidiel pre každého.

OBEC A MESTO TU MUSÍ BYŤ PRE OBČANA V KAŽDEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII

Mestá a obce majú svojim obyvateľom vytvoriť domov. Majú byť miestom, v ktorom sa dá žiť plnohodnotný život od útleho veku až po starobu. Každý sa môže ocitnúť v životnej situácii, v ktorej bude potrebovať pomoc. Správna obec alebo mesto sa k nim neotáča chrbtom, nesťažuje im vyriešenie ich situácie, ani ich neposiela preč. Samospráva na takýchto ľudí pamätá a pripravuje sa na to, že im bude pomáhať skôr, než im občan zaklope na dvere.

MESTÁ A OBCE MAJÚ VYTVÁRAŤ MIESTA PRE ZDRAVÝ ŽIVOT, NIE LEN PRE JEDNU, ALE PRE VŠETKY ĎALŠIE GENERÁCIE, KTORÉ SA TU NARODIA

Verejný priestor, o ktorý sa obec alebo mesto stará, sa nekončí tam, kde cestári vyliali posledný asfalt. Jeho obrysy zahŕňajú zelené plochy od trávnikov až po koruny stromov, parky, ale aj predzáhradky pred panelákmi. Zahŕňa tiež infraštruktúru pre ľudí na chodníkoch, pre cyklistov aj pre vodičov. Vytvára možnosti ako sa bez obmedzovania druhých presunúť, ale aj možnosti, kde sa zastaviť a oddýchnuť si, hoci aj na lavičke pri chodníku. Na to, aby občania mohli prežiť v obciach a mestách zdravý život je potrebné tento priestor chrániť, kultivovať, robiť ho krajším aj funkčnejším.

Kandidujem a chcem získať podporu iniciatívy Za slušné Slovensko

Karolína Farská, Juraj Šeliga, Veronika Bruncková

Do tejto chvíle nás oficiálne podporilo týchto 140 mimovládnych organizácií.

Pridať sa

Vytvoriť si odznak alebo nápis

Vytvoriť

Pomôcť finančne

Všetky naše aktivity budú financované z darov jednotlivcov. Naše aktivity podporujú bežní občania, ktorým záleží na Slovensku. Číslo nášho transparentného účtu je:

SK8709000000005142112967

Prehľad všetkých našich príjmov a výdavkov nájdete na webe transparentneucty.sk.

Propagačné materiály nájdete tu.

STIAHNUŤ

Organizátori

Katarína Nagy Pázmány Psychologička
Peter Nagy Novinár
Karolína Farská Študentka
Juraj Šeliga právnik/PhD študent
Táňa Sedláková sociálna psychologička
Jakub Kratochvíl filmár, kníhkupec
Veronika Bruncková študentka

„Na to, aby sa stíhala korupcia na najvyšších poschodiach, by ju museli tí najvyšší predstavitelia páchať.“

- Robert Kaliňák -

"Pri podozrení odvolám každého ministra do troch minút."

- Robert Fico -